Depot Twee is een ontwerp dat inspeelt op de toenemende vraag naar open depots en open ateliers. Hierdoor krijgt het publiek de kans om beter te zien wat er in depots staat en hoe restauratoren te werk gaan. Depot Twee zal op het bedrijventerren De Boeg in Oegstgeest gerealiseerd worden voor drie verschillende musea.

Depot Twee wordt 8.000 m2 groot en zal naast depots ook ateliers krijgen die voor het publiek zichtbaar zijn. Op de gevel aan de A44-zijde komt een LED-scherm van circa 200 m2 waarop foto's worden geprojecteerd van objecten die in depot staan.

Lees meer