WAD depots

WAD depots is de eerste Nederlandse commerciële ontwikkelaar van complexen met depots voor de opslag van kunst en archieven. Samen met haar stakeholders heeft WAD specifieke kennis en ervaring in het ontwerp en bouw van depots. 

Oorsprong

Van archiefvernietiging via archiefopslag naar depots voor cultureel erfgoed. De oprichter van WAD depots, Arjen Pels Rijcken, heeft 20 jaar geleden samen met Jeroen Harinck een bedrijf opgezet in mobiele papiervernietiging. Uit die klantenkring kwam de vraag naar archiefbewaarplaatsen. Deze depots voldoen aan zulke strenge wettelijke eisen dat de museale wereld ook interesse toonde in het gebruik van dergelijke depots. Zo onstond WAD depots.

Onderscheidend

Tot enige jaren geleden was het uitsluitend de overheid die zich bezig hield met de ontwikkeling van depots voor de opslag van cultureel erfgoed. Elke culturele instelling kreeg, op basis van een programma van eisen, een eigen ontwerp; een maatpak. WAD depots ontwikkelt complexen voor meerdere gebruikers en heeft daarbij het ontwerp op basis van de Archiefwet gestandaardiseerd; een confectiepak. De grootte van depots is een veelvoud van 300 m2, waarbij elk depot individueel geklimatiseerd kan worden. Hiermee wordt voldaan aan de strengste eisen terwijl de kostprijs laag is.