IMd

IMd is een bureau van raadgevende ingenieurs. Voor WAD depots met name van belang als constructeurs. Met de enorme vloerbelastingen in de depots een belangrijk aspect in het ontwerp.